* PRESENTACIÓ

WEB I PROJECTE musicaTOUR


Aquest és l’entorn de Cultures i Músiques del món, una assignatura que originàriament es va pensar com una de les matèries alternatives a la religió de 1r i 2n d’ESO.  La informació que recollim en aquest entorn l’ha realitzat alumnat d’optatives de música de 1r o 2n d’ESO de l’institut Jaume Vicens Vives (Girona), treballant de manera individual o col·laborativa en petits grups i en gran grup (classe). Els continguts han estat editats i revisats per la professora Marta Orts i Alís.

El nom musicaTOUR vol fer referència a l’enfoc de l’assignatura: un viatge virtual per diferents països i cultures del món per tal de conèixer la diversitat musical i valorar-la com a Patrimoni de la Humanitat.

Els continguts

Entenem que es pot conèixer un país, una nació o una cultura a través de la seva música, i també a través de les seves tradicions, mites i llegendes. Creiem que per aprofundir en tot allò que ha donant identitat nacional i col·lectiva als ciutadans d’un país, cal conèixer el seu territori, la seva història, el seu himne, la seva bandera o escut. Alhora, és interessant saber quins han estat els personatges que al llarg del temps han trascendit les seves fronteres, ja sigui a nivell artístic (música, literatura, Belles Arts) tant a nivell creatiu com interpretatiu, o celebritats ens altres àmbits.

Las varias divisiones de la Tierra dan a cada pueblo una patria distinta. Pero el mundo habitado ofrece a todos los hombres capaces de amistad una sola cosa en común: la Tierra. (atribuido a Epicuro). Exposición “Las raíces de la tierra”, dir. Joaquín Araújo. Obra Social Caja Madrid (Madrid 2008).

Material didàctic de l’exposició

Deixa un comentari