Creació d’un projecte musical

Muntatge d’un espectacle musical al Teatre Ignasi Bonnin de l’IES Jaume Vicens Vives (Girona).

El projecte ha d’incloure els aspectes que afecten a l’organització (preproducció, producció tècnica i producció executiva) i als artistes (creació i preparació d’un espectacle musical, assajos, publicitat, contracte i concert). Alhora, s’haurà de considerar l’edat i els gustos o preferències musicals del públic a qui va destinat l’espectacle. Aquest es podrà organitzar en format concert o en format festival.

Aspectes tècnics i organitzatius

Fase 1: PREPRODUCCIÓ

Fa referència a tot allò que disposa o necessita l’organització per muntar un espectacle.

 • Característiques dels espais (plànols i fotografies dels espais)
  • Escenari
  • Back estage
  • Zona de càrrega i descàrrega -instruments, material tècnic, etc.
  • Accessos pels artistes, tècnics i pel públic, accessos per a persones amb dificultats de mobilitat
  • Sortides d’emergència.
 • Imatge i so

  • Taula de so (canals, entrades i sortides)
  • Microfonia (micròfons inalàmbrics, amb cable i suports)
  • Altaveus
  • Monitoratge
  • Aparells d’àudio (característiques tècniques)
  • Aparells multimèdia (software).
  • Pantalla (m2)
 • Il·luminació
  • Focus (característiques i potència)
  • Zones d’il·luminació (escenari i pati de butaques)
 • Equipaments i serveis.
 • Personal
  • Tècnic de so.
  • Tècnic de llum.
  • Personal de seguretat.
  • Personal de càrrega i descàrrega.
  • Decorats i atrezzo.
  • Vestuari, caracterització i perruqueria.

Fase 2: PRODUCCIÓ TÈCNICA

Responsables: promotor de l’espectacle; interventor; productor i managers dels  artistes.

 • Publicitat
  • Ppublicitació dels artistes
  • Difusió de l’espectacle:
   • Escrita: premsa, digital, correu, cartell, etc.
   • Oral
 • Contracte o compromís que assumeix l’artista. Inclou:
  • Rider (tot el que es necessita per a dur a terme l’espectacle contractat): equip d’àudio, il·luminació, backline, microfonia, monitoratge, col·locació a l’escenari… (+info: model de rider tècnic)
  • Plots: plànol de l’escenari i distribució dels músics.

Fase 3: PRODUCCIÓ EXECUTIVA

Responsables: productor executiu, regidor d’escenari, director d’escena o stage manager; tècnic/s de so i de llums, tècnics d’escenari; road manager;roadie i artistes; presentador/a (si s’escau).

 • Horaris de sala
  • Assajos previs i general
  • Prova de so abans del concert
  • Muntatge i recollida de materials.

Aspectes artístics

A banda dels aspectes organitzatius, si s’opta per crear i dur a terme un espectacle musical propi, s’hauran de preveure -segons el tipus d’espectacle que es vulgui realitzar- els aspectes corresponents a:

 • Creació i edició de les composicions musicals (lletra i música)
 • Creació de la coreografia, amb els corresponents passos de dansa
 • Assajos de la part musical
 • Assajos de la part teatral i posada en escena
  • Disposició i col·locació a l’escenari
  • Vestuari i complements, maquillatge i perruqueria
  • Decorats (o projecció d’imatges) i atrezzo.

Deixa un comentari