ROMANIA

  • ESO1, 2013-2014: Ionut Andrei i Josep M. Granados

A mi m’agradaria fer Romania perquè és el meu país d’origen. (Ionut Andrei, 201314-ESO1)

A mi m’agradaria fer Transilvània perquè he vist moltes pel·lícules de vampirs que estan fetes en aquesta regió de Romania. (Josep M. Granados, 201314-ESO1)

  • ESO1, 2013-2014: Zaida Gelmà

Situació

Rumania està situada cap a l’est d’ Europa i els paisos veíns són: Eslovaquia, Moldavia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungria.

Transilvània

Pertany a Romania.

Cançons tradicionals

“Trei pastori” és una cançó de Nadal. Lletra i traducció

Instruments tradicionals

Cítara – Saltiri – Dulzimer

Hi ha un instrument tradicional que se’l coneix per tres noms diferents: saltiri, cítara, dulzimer. La cítara és un instrument de corda polsada.

 

 

 

 

 

És un instrument musical cordòfon de la família de les citares sense trasts. Consisteix en una una caixa de fusta amb forats de ressonància, i sense mànec. Pot ser rectangular, triangular o de forma trapezoide.

Naï

Vídeo