ÀFRICA (continent)

  • ESO1, 2009-2010: Daniela Centelles.

Els estats africans actuals no responen a cap unitat real, ni ètnica, ni lingüística, ni cultural.

Idioma

La llengua ens diu moltísimes coses sobre els pobles que la parla, és una font de coneixements històrics. A l’Àfrica hi trobem 10 famílies de llengües autòctones: afroasiàtica, kordofana, mandé, atlàntico-occidental, adamawa-ubangui, kwa, voltaica, niloticosahariana, khoisana i bantú. Moltes d’elles les trobem a diversos estats africans a la vegada; això és producte de la colonització.La llengua és un instrument fonamental a l’hora de dominar un poble; per això els colonitzadors van imposar les seves sobre la resta de les que es parlen a l’Àfrica. per això les llengües oficials dels països africans són les que van portar els colonitzadors, encara que, per sort, la majoria de llengües africanes natives no s’han perdut. A Àfrica hi ha més de 1.000 llengües, però algunes llengües estan emparentades, la qual cosa ens fa pensar que tenen un origen comú.

Religió

Trobem moltes diferencies en la vida religiosa i social entre una països i altres de l’Àfrica. Els pobles de l’Àfrica negra són eminentment religiosos. Els negro-africans no senten la religiócom un afegit sinó com l’essència mateixa de les persones. La seva religiositat es fonamental per la seva vida diaria. Creuen que el món és poblat d’energies o forces invisibles que conviuen amb les persones i que dirigeixen i orienten els esdeveniments de les seves vides. Algunes d’aquestes forces estan individualitzades: l’esperit d’un riu, d’un lloc, d’una espècie animal, etc. D’aquí es deriva un culte que comporta prohibicions, ofrenes i sacrificis per a les potències invisibles. Entre tots els cultes cal destacar-ne dos quant a la concepció del món: el culte a la terra i als avantpassats.

Països

Àfrica del nord

  • Marroc, per Nora Fonseca, Fàtima Zeaaj i Yassine Bokhaldi (ESO1, 2008-2009)

Àfrica del sud, l’Àfrica negra

  • Costa d’Ivori, treball col·lectiu de classe “musicaTOUR: músiques del món”  (ESO1, 2010-2011)
  • Tanzània, per Daniela Centelles (ESO1, 2009-2010)
  • Sudàfrica, per Paula Sau i Marina Montenegro (ESO1, 2010-2011)

Deixa un comentari